Ubezpieczenie zwierząt domowych – składka

Zwierzęta domowe są dla nas bardzo ważne. Czasami wyłącznie dla spokoju własnego sumienia staramy się zabezpieczyć nasze zwierzęta przed wszystkimi nieprzewidzianymi kosztami, które wiążą się z faktem ich posiadania. Jeśli będziemy pewni tego, że cokolwiek się stanie będzie nas stać na leczenie naszego zwierzęcia, to możemy żyć spokojnie. Będziemy mieli pewność, że z naszej strony zrobiliśmy wszystko, by ocalić naszego czworonożnego przyjaciela, a koszty, które ponieśliśmy na ten cel, zostaną nam zwrócone.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?

Podobnie jak we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, tak również w ubezpieczeniach zwierząt domowych, trzeba opłacać składkę na ubezpieczenie. Taką składkę oblicza się na podstawie obowiązującej taryfy składek. Jej wysokość może zależeć od kilku innych wartości.

Wysokość składki, którą przyjdzie nam zapłacić za naszego psa czy kota, zależeć będzie między innymi od sumy ubezpieczenia, na jaką chcemy zabezpieczyć nasze zwierzę. Wiadomo, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa będzie wysokość składki i odwrotnie. Podobnie będzie wyglądała kwestia zakresu ubezpieczenia. Im większy zakres wybierzemy,  tym więcej przyjdzie nam zapłacić za takie ubezpieczenie. Ma to jednak swoje dobre strony. Jeśli wyrazimy taką chęć, to możemy dokupić do takiego ubezpieczenia pakiet OC. Wówczas w przypadku, gdy nasz zwierzak kogoś zaatakuje, nie zostaniemy obarczeni za to zdarzenie żadnymi kosztami. Wszelkie szkody pokrywać będzie towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym mamy podpisaną umowę.

Wysokość składki na ubezpieczenie zwierząt domowych zależy także od wieku zwierzęcia. Inna będzie wysokość składki za młode zwierzę, a inna za starsze. Wysokość składki na to ubezpieczenie zależeć będzie także od zastosowanej obniżki, z której mogą korzystać hodowcy zrzeszeni w Związku Kynologicznym i Związku Hodowców Kotów, a także hodowcy indywidualni, którzy za jednym razem ubezpieczają więcej niż pięć zwierząt. Taka obniżka może także zostać przyznana osobom, które kupują pełen zakres ryzyk tego ubezpieczenia, oraz dla osób ubezpieczonych, które posiadają w danym towarzystwie ubezpieczeniowym ubezpieczenie mieszkania lub budynku i lokalu mieszkalnego.

Skoro składka na ubezpieczenie może zostać obniżona w określonych sytuacjach, to może także w niektórych przypadkach być podwyższona. Ubezpieczenie jest tak skonstruowane, że za niektóre rasy trzeba zapłacić więcej. Zasadniczo za psy, które uważane są za groźne, może zostać naliczona dużo wyższa stawka niż za te, które uważane są za łagodne.

Składka, którą przyjdzie nam zapłacić, może zostać na wniosek ubezpieczającego rozłożona na dwie raty. Jeśli okaże się tak, że zaistnieje szkoda przed upływem terminu płatności konkretnej raty składki, to wówczas niezapłacona rata składki potrącona zostaje z odszkodowania, które należy się za wystąpienie tej szkody. Zdarzyć się może również tak, że za niewykorzystany okres ubezpieczenia będzie przysługiwał nam zwrot nadpłaconej kwoty. Wówczas przy dokonywaniu zwrotu części składki, potrącona zostaje jej część, może to być 20 % składki podlegającej zwrotowi, tytułem kosztów poniesionych przy obsłudze umowy ubezpieczenia. Do takiego zwrotu nadpłaconej części składki dochodzi także wówczas, gdy zdecydujemy się na wypowiedzenie umowy zanim skończy się okres, w którym nasze zwierzą objęte jest ubezpieczeniem. Do zwrotu dochodzi również, jeśli ubezpieczone przez nas zwierze zostało wydane, czyli zmieniło właściciela lub po prostu umarło.

Bez względu na to, czy przyjdzie nam zapłacić wysoką czy niską składkę, zawsze warto ubezpieczyć naszego psa czy kota. Mamy w ten sposób szansę zadbania o niego, jak o członka naszej rodziny. To ochrona, której nie powinniśmy nikomu odmawiać, jest to bowiem rozwiązanie korzystne zarówno dla zwierząt, jak i dla nas.