Ubezpieczenie zwierząt domowych – kolejne informacje

Ubezpieczenie zwierząt domowych to szczególny rodzaj ubezpieczenia, który umożliwia objęcie ochroną ubezpieczeniową naszych czworonożnych przyjaciół. To doskonały instrument, dzięki któremu możemy dbać o bezpieczeństwo naszych zwierząt i jednocześnie chronić swoje finanse na wypadek wysokich kosztów, które wiążą się z leczeniem ciężko chorych zwierząt.

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Niektórzy ludzie, decydując się na posiadanie kota czy psa, nie zdają sobie sprawy z tego, że w razie choroby zwierzęcia do nich należało będzie ich leczenie, a jest ono czasem droższe od leczenia człowieka. Takie koszty to prawdziwe obciążenie finansowe dla właścicieli. Jeśli zależy nam na zwierzętach, ubezpieczmy je. Ubezpieczenia zwierząt domowych kierowane są do wszystkich, którzy posiadają psa lub kota.

Jest to nie tylko zapewnienie niezbędnej pomocy dla naszego pupila, lecz również dla nas, w razie jego nieszczęśliwego wypadku. Takim ubezpieczeniem możemy objąć przede wszystko, koszty leczenia naszych psów i kotów, zarówno rasowych i nierasowych. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte zwierzęta, które znajdują się w wieku od sześciu miesięcy do czternastu lat. Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów, które z medycznego punktu widzenia są niezbędne, by wyleczyć lub uratować chore zwierzę. Tak więc dzięki takiemu ubezpieczeniu będziemy mogli otrzymać zwrot kosztów, które ponieśliśmy na opłacenie pobytu zwierzęcia w klinice weterynaryjnej, a także tych, które ponieśliśmy na zakup leków, wykonanie badań laboratoryjnych czy operacyjnych.

Warto pamiętać o tym, że firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wypłacenia odszkodowania czy też zwrotu poniesionych przez nasz kosztów na leczenie, ale nie otrzymamy go, jeśli dopuścimy się zaniedbań, np. zapomnimy o szczepieniach ochronnych.

Także schorzenie na skutek urazu, do którego doszło przez wykupieniem ubezpieczenia nie zapewni zwrotu kosztów. Nie otrzymamy odszkodowania  także wtedy, gdy poniesiemy opłaty w związku z ciążą, wymaganych zabiegów dentystycznych, badań kontrolnych, opieki lekarskiej, czy też w związku z leczeniem schorzeń, które zostały wyrządzone umyślnie przez właściciela, a także leczeniem schorzeń, które powstały na skutek niedbalstwa właściciela.

Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do dokładnego udokumentowania wszystkich kosztów, które wiążą się z leczeniem, na podstawie przedstawionych rachunków towarzystwo ubezpieczeniowe określa, czy odszkodowanie  się należy, czy też nie. Może się okazać, że ubezpieczyciel uzna, że dany zabieg nie był niezbędny dla ratowania życia lub zdrowia naszego zwierzęcia i wtedy koszty leczenia nie zostaną zwrócone. Warto więc dobrze orientować się w zakresie tego, co nam przysługuje, a co nie. W przeciwnym razie, mimo naszych dobrych chęci i podjęcia leczenia naszego zwierzęcia, sami będziemy musieli je sfinansować.

Po co ubezpieczać zwierzę?

Wiele osób zastanawia się nad zasadnością funkcjonowania ubezpieczeń takich, jak ubezpieczenia zwierząt domowych. Nie widzą konieczności ubezpieczenia swoich czworonożnych przyjaciół. Decydując się na posiadanie domowego zwierzaka powinniśmy być w pełni świadomi tego, że do nas należy opieka nad nim.
Nie będzie się sprowadzała się jedynie do nakarmienia go i wyjścia z nim na spacer, będzie również polegała na zapewnianiu mu odpowiednich warunków życia oraz monitorowania stanu jego zdrowia. W pewnym sensie domowe zwierzę może być traktowane jak dziecko, z którym trzeba wyjść, któremu wszystko trzeba podać i którego należy dopilnować, by pozałatwiał wszystkie swoje potrzeby. Nasuwa się zatem myśl, że skoro my i nasi najbliżsi jesteśmy objęci różnymi rodzajami ubezpieczeń, które chronią nas na przykład przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, to warto, żeby podobnym ubezpieczeniem objąć także nasze domowe zwierzęta. Taki tok myślenia jest całkowicie uzasadniony. Zwierzęciu należy się taka sama ochrona, jak pozostałym członkom rodziny.

Pies czy kot także mogą zachorować, potrzebny jest im wówczas lekarz. Jeśli jesteśmy posiadaczami ubezpieczenia, jakim jest ubezpieczenie zwierząt domowych, to możemy mieć pewność, że gdy nasz pupil zachoruje w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej, to zostaną nam zwrócone koszty, które poniesiemy na jego wyleczenie.