Czego nie obejmuje ubezpieczenie zwierząt domowych?

Ubezpieczenia zwierząt domowych zasadniczo mogą nam zagwarantować zwrot kosztów, które ponosimy na ich leczenie. Zasadniczo nie oznacza jednak, że zawsze. Istnieje bowiem szereg zdarzeń, które nie stanowią podstawy do tego, by nastąpił zwrot kosztów.

Wśród spraw, które mogą nas dotknąć, a w związku z którymi nie będziemy mogli uzyskać odszkodowania, jedną z ważniejszych jest utrata zwierzęcia na skutek jego ucieczki lub kradzieży, w takich wypadkach odszkodowanie się nie należy. Trudno jest bowiem ustalić, czy do kradzieży lub ucieczki doszło z winy właściciela, czy nie. Do ucieczek zwierząt najczęściej dochodzi z winy właściciela, który nie zapewnia braku możliwości ucieczki swojemu zwierzęciu. Zostawienie otwartej bramy lub furtki albo wypuszczenie psa samopas, jest podstawą dla towarzystwa ubezpieczeniowego do niewypłacenia odszkodowania.

Czego jeszcze nie obejmuje ubezpieczenie zwierząt?

Przede wszystkim nie obejmuje zwrotów kosztów leczenia, jakie ponieśliśmy na leczenie schorzeń powstałych przed kupieniem ubezpieczenia. Jeśli kupujemy ubezpieczenie dla zwierząt domowych wyłącznie po to, by otrzymać zwrot kosztów operacji czy zabiegu, koniecznego na wskutek wcześniejszych urazów możemy sobie ten krok darować. Ubezpieczyciel zleci dokładne przebadanie naszego zwierzęcia. Wszystko, co zostanie wykryte zanim zacznie obowiązywać ubezpieczenie, nie będzie upoważniało do zwrotu wydanych na leczenie pieniędzy.

Ubezpieczenie nie zapewni nam także zwrotu kosztów leczenia, które konieczne było na skutek zaniedbania przez nas wymaganych szczepień zwierzęcych. Jeśli nie zabezpieczyliśmy w ten sposób naszego zwierzęcia, wszelkie koszty związane z koniecznym podjęciem leczenia będziemy musieli ponieść samodzielnie. Tak będzie również w sytuacji, kiedy na skutek świadomego działania dojdzie do powstania schorzenia lub urazu u naszego psa czy kota.

Jako właściciele mamy dbać o nasze zwierzęta. Nie możemy ich zaniedbywać i pozostawiać samym sobie. Decydując się na ich posiadanie bierzemy na siebie odpowiedzialność, podejmijmy więc starania, by nic złego im się nie stało. To prawda, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Jeśli naszym zwierzętom stanie się coś z naszej winy, nie otrzymamy zwrotu kosztów za poniesione wydatki.

Co można uzyskać ubezpieczając zwierzę domowe?

Ubezpieczenia zwierząt domowych oferują zwrot kosztów, które koniecznie należało ponieść, by uratować im życie. Jeśli nie wykażemy, że dane badanie czy zabieg nie było niezbędne, odszkodowanie nie będzie się nam należało. A już tym bardziej wówczas, gdy będziemy chcieli poprawić wygląd naszego czworonożnego przyjaciela. Jedynie operacje plastyczne, które są niezbędne dla usunięcia następstw powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków, mogą zostać pokryte z tej polisy. Jeśli taka operacja nie była konieczna, koszt jej wykonania nie zostanie nam zwrócony.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania, czy też zwrócenia poniesionych środków finansowych w związku z niezbędnym leczeniem zwierzęcia domowego. Warto pamiętać o tym, że dojazd do miejsca, w którym następuje leczenie, nie jest leczeniem. Kosztów związanych z dojazdem do szpitala dla zwierząt, czy innej placówki weterynaryjnej, nie zostaną pokryte z tego rodzaju ubezpieczenia. Również nie zostanie zwrócona kwota, która stanowi koszt dojazdu weterynarza do chorego zwierzęcia, nawet wówczas, gdy jest to konieczne. Koszty związane z dojazdem pokrywa właściciel zwierzęcia.