Ubezpieczenie zwierząt domowych

Każdy, kto kocha zwierzęta, pragnie by były zdrowe i szczęśliwe. Kiedy naszemu czworonogowi coś dolega, to nie żal nam pieniędzy byleby tylko go wyleczyć. Czasami jednak leczenie nie pomaga i tracimy naszego przyjaciela. I chociaż żadne pieniądze czy inne bogactwa nie wynagrodzą straty ukochanego psa czy kota, to jednak czasem warto zabezpieczyć się na wypadek sytuacji, kiedy pojawią się problemy z ich zdrowiem.

Ubezpieczenie zwierząt

W naszym kraju ubezpieczenia zwierząt domowych oferuje wiele Towarzystw Ubezpieczeniowych. Oferty te różnią się od siebie, jednak najwięcej propozycji dotyczy możliwości objęcia ubezpieczeniem zwierząt domowych przy okazji innych ubezpieczeń, najczęściej w ramach ubezpieczenia mieszkań i domów. Niektóre firmy oferują takie ubezpieczenie przy ubezpieczeniu mieszkania od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki takiej ochronie, jeżeli w czasie zdarzenia, jakim jest pożar, zalanie czy włamanie, szkodę poniesie pies czy kot, to ubezpieczyciel uwzględni również te straty, przy ustalaniu wysokości odszkodowania.
Ubezpieczenia domu lub mieszkania wraz z ich zawartością są korzystne. Dzięki nim można nie tylko zabezpieczyć swoje mienie na wypadek jego utraty, ale także zamieszkujące w w nim zwierzęta.

Decydując się na objęcie naszego zwierzaka taką ochroną ubezpieczeniową, czy to samodzielnym ubezpieczeniem, czy też w formie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia domu czy mieszkania, warto mieć na uwadze kilka faktów. Po pierwsze dobrze jest dowiedzieć się, czy ubezpieczyciel zawarł umowy z lecznicami weterynaryjnymi. Jeśli tak, to wykaz takich miejsc powinniśmy otrzymać od agenta ubezpieczeniowego. Wówczas możemy mieć pewność, że zobowiązany on będzie do  opłacenia kosztów pobytu naszego chorego pupila w jednej z tych wyszczególnionych klinik. Zobowiązany będzie także pokryć koszty badań, zakupionych leków, wykonanych zabiegów ambulatoryjnych oraz operacyjnych. By otrzymać odszkodowanie wystarczy przedstawić rachunki. Dobrze jest także zorientować się, za co zwrot odszkodowania się nie należy.

Za co nie otrzymamy odszkodowania?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie zwróci kosztów, które poniesiemy na dojazd do lecznicy czy też wizyty domowe weterynarza. Ubezpieczenie zwierząt domowych, kupowane oddzielnie, czy przy okazji ubezpieczenia mieszkania i jego zawartości, może okazać się bardzo przydatne wówczas, kiedy nasze zwierzę poważnie zachoruje i będzie wymagać kosztownego leczenia. Będziemy mogli je sfinansować, mając świadomość, że wydane przez nas pieniądze zostaną zwrócone, a nasz pupil uratowany.

Zalety ubezpieczenia zwierząt domowych

Jakie są zalety takiego ubezpieczenia? Na tych ubezpieczeniach mogą skorzystać nie tylko zwierzęta, które w ten sposób będą miały zapewnioną ochronę ubezpieczeniową, lecz także ich właściciele. Osobie, która decyduje się na ubezpieczenie swojego zwierzęcia przysługuje bowiem zwrot kosztów, które zostały przez niego poniesione na leczenie zwierzęcia domowego. Oczywiście koszty te nie mogą być wyższe niż skazuje na to wyznaczona suma ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia ustala się w momencie podpisywania umowy pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym a osobą, która chce ubezpieczeniem objąć swojego pupila. To także jest swoista zaleta tego rodzaju ubezpieczeń, bowiem samodzielnie możemy określić, do jakiej sumy chcemy zapewnić ochronę ubezpieczeniową naszego psa czy kota.

Zaletą tego typu ubezpieczeń jest także to, że w razie nagłego zachorowania, które zagrażać będzie w poważnym stopniu zdrowiu lub życiu naszego pupila, możemy mu udzielić natychmiastowej pomocy, nie obawiając się, że nie będzie nas stać na jej sfinansowanie. Koszty, które poniesiemy w związku z zapewnieniem naszemu zwierzęciu domowemu niezbędnej pomocy weterynaryjnej zostaną zwrócone przez ubezpieczyciela. Tak samo będzie, jeśli nasz pupil stanie się uczestnikiem nieszczęśliwego wypadku i na jego skutek dozna uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia. Wówczas koszty, które poniesiemy na leczenie i opiekę weterynaryjną zostaną nam zwrócone.

Zaletą tego rodzaju ubezpieczeń jest także fakt, że występują one wspólnie z innymi ubezpieczeniami, takimi jak ubezpieczenia mieszkań. Stanowią one wówczas element dodatkowy, dodatkową ochronę, którą obejmujemy wartościowe dla nas rzeczy. Wówczas za ubezpieczenie zwierząt domowych zapłacimy mniej, niż gdybyśmy chcieli kupić to ubezpieczenie samodzielnie.