Czy grożą nam podwyżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych?

Część ubezpieczycieli sygnalizuje możliwość podwyżek ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej (OC), oraz Autocasco (AC). W tym przypadku wykorzystuje się konieczność dostosowania polskich regulacji do obowiązujących w unii europejskiej. Prawdą jest, że zostaną podniesione sumy gwarancyjne, czyli maksymalne odszkodowania, jakie kierowca może otrzymać od ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie OC

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, a jego warunki są regulowane przez ustawę. Wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferują taki sam zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele mogą jedynie samodzielnie ustalać wysokość składki.

Bezpodstawne informacje

Informacje dotyczące podwyżek ubezpieczeń OC i AC – podawane przez część towarzystw ubezpieczeniowych nie znajdują uzasadnienia. Faktem jest, że wartość średniej szkody z OC wynosi kilka tysięcy złotych, ale jest to tysiąc razy mniej niż wysokość sum gwarancyjnych. Podniesienie sum gwarancyjnych nie spowoduje, że polskie sądy będą zasądzać kwoty przewyższające dotychczasowe limity odpowiedzialności. Jeżeli jednak spotkamy się ze skokową podwyżką cen OC – będzie to oznaczało, że mamy do czynienia z niską rentownością ubezpieczeń komunikacyjnych jako całości. Jest to jednak skutek pewnego rodzaju „wojny cenowej”, którą ubezpieczyciele sami wywołali. We wrześniu ubiegłego roku – w przypadku ubezpieczeń OC – wiele towarzystw ubezpieczeniowych modyfikowało taryfy, ale zmiany nie były istotne.

Czy musimy drożej płacić?

Za dobrowolne ubezpieczenie AC – niekoniecznie. Okazuje się, że ceny utrzymują się na ubiegłorocznym poziomie, a w wielu przypadkach są nawet niższe. Najwidoczniej towarzystwa ubezpieczeniowe starają się pozyskać klientów. Stosują też różne zniżki i promocje. Decydując się na wykupienie AC musimy wiedzieć, że cena nie jest najistotniejszym kryterium.

Trudny wybór

Decydującym kryterium jest oferowany nam zakres ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia mało kto czyta, a w wielu przypadkach nawet nie stara się zrozumieć czytanego dokumentu. Wybierając ubezpieczyciela oferującego niższą cenę i nie sprawdzając zakresu ubezpieczenia narażamy się na kłopoty gdy dojdzie do szkody, czyli kolizji, kradzieży czy innego zdarzenia. Dopiero wtedy może się okazać, że ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania lub jego części. Niska cena AC może bowiem wynikać z tego, że zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) obowiązującymi w danym towarzystwie zakres ubezpieczenia jest ograniczony lub przewidziany jest udział własny ubezpieczonego w pokrywaniu szkody.

Kupuj bezpiecznie

Wskazanym jest – przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczyciela – skorzystać z informacji od agenta, brokera lub konsultanta, reprezentujących ubezpieczyciela. Jest to szczególnie ważne, kiedy kupujemy ubezpieczenie przez telefon czy Internet. Takie postępowanie uchroni nas przed niespodziankami ujawniającymi się w chwili kiedy doszło do szkody. Wskazanym jest też skorzystanie z usług multiagentów lub brokerów (którzy zazwyczaj oferują ubezpieczenia kilku lub kilkunastu ubezpieczycieli). Wybór najlepszej oferty jest wtedy łatwiejszy.

Dokładna analiza

Musimy wiedzieć, że oceniając ofertę ubezpieczyciela powinniśmy zwrócić uwagę na wyłączenia podane w OWU. Zorientujemy się wtedy przed czym ubezpieczenie nas nie chroni lub chroni tylko częściowo. Sprawdzić powinniśmy czy ubezpieczyciel stosuje udziały własne w szkodzie, amortyzację części (jeżeli tak to jaka jest jej wysokość). Praktyka pokazuje, że właśnie na tych elementach ubezpieczenia klienci tracą najwięcej z powodu niewiedzy.

Likwidacja szkód

Jest to zwykle dla osób ubezpieczonych przysłowiowa drogą przez mękę. Czy nastąpiła w tym zakresie poprawa? Okazuje się, że ubezpieczyciele wprowadzają uproszczone procedury, polegające na szybkim oszacowaniu szkody, rozpatrzeniu wniosku ubezpieczonego i wypłaceniu odszkodowania. Jednak w ten sposób likwidowane są szkody, które nie przekraczają określonego progu. Szkody przewyższające wspomniany próg likwidowane są zgodnie z normalną procedurą.

Przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem lepiej zadawać dużo pytań, niż później narzekać. Ubezpieczyciele oferują też polisy OC i AC w pakiecie, które mogą być tańsze niż kupowane oddzielnie, ale nie w każdym wypadku.