Ubezpieczenia komunikacyjne – OC i AC

Kilka słów o ubezpieczeniach OC i AC. Najważniejsze informacje i praktyczne porady.

Na rynku ubezpieczeń coraz popularniejsze stają się ubezpieczenia komunikacyjne. Nie powinno to jednak nikogo dziwić. Samochód stał się dobrem, które posiada już większość społeczeństwa w naszym kraju. Coraz częściej gospodarstwa domowe dysponują więcej niż jednym samochodem. Stąd właśnie wynika wzrost na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych.

Do najbardziej popularnych ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczyć możemy ubezpieczenie OC i AC. Ubezpieczenie OC – odpowiedzialność cywilna. Jest to polisa obowiązkowa, o czym mówi art. 23 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W związku z tym zapisem prawnym każdy posiadacz samochodu jest zobowiązany wykupić polisę OC. Warto pamiętać, że możemy to zrobić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Urząd nie zarejestruje nam samochodu, jeżeli nie będziemy mieli  ważnego dowodu opłacenia składki ubezpieczenia OC.

Pamiętajmy o tym, że posiadanie ważnego ubezpieczenia OC podlega kontroli. Uprawnione są do niej takie organy jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, organy celne, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Straż Graniczna, oraz organy odpowiedzialne za rejestrację pojazdu. W momencie kontroli posiadacz samochodu lub kierujący pojazdem jest zobowiązany okazać dowód opłacenia polisy ubezpieczenia OC. Jeżeli zapomnieliśmy zabrać owego dokumentu Policja wystawi nam mandat. Trochę groźniej wygląda sytuacja, gdy okaże się, że nie mamy ważnej polisy OC (a organy kontrolujące są w stanie sprawdzić to na miejscu). Wówczas oprócz kary w postaci mandatu, nasz samochód zostanie odholowany na policyjny parking. Należy, więc sumiennie pilnować terminów i regularnie opłacać składki ubezpieczenia OC, bo kary są bardzo wysokie. Pamiętajmy też, żeby zawsze mieć przy sobie dowód posiadania polisy.

Drugim popularnym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest AC – autocasco. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, w związku z tym, to od nas zależy czy je wykupimy. Jeżeli nie zdecydujemy się na początku, to nic się nie stanie. Ubezpieczenie AC możemy dokupić w każdej chwili. Przedmiotem polisy AC są pojazdy zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – określa to prawo o ruchu drogowym. Umowę ubezpieczenia AC zawiera się na okres 12 miesięcy (są wyjątki, kiedy możemy taką umowę podpisać na krótszy czas). Polisa staje się ważna następnego dnia od daty jej podpisania. Wato pamiętać, że składki możemy rozłożyć na raty. Jeżeli zapomnimy zapłacić kolejnej składki, ubezpieczenie samoistnie wygasa. Polisa AC zapewnia nam wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy szkoda została spowodowana przez nas lub, gdy sprawca szkody jest nieznany.

O odszkodowanie możemy się także ubiegać, gdy szkoda powstała z powodu zderzenia ze zwierzętami lub skutków działania żywiołów (pożar, wichura, powódź, itp.). Przede wszystkim jednak odszkodowanie dostaniemy w przypadku kradzieży naszego pojazdu. Dlatego na wykupienie ubezpieczenia AC decydują się przede wszystkim właściciele nowych samochodów.
Zanim podpiszemy umowę na którekolwiek ubezpieczenie komunikacyjne zapoznajmy się z ofertami kilku firm ubezpieczeniowych. Nie róbmy tego pod wpływem impulsu. Zarezerwujmy sobie trochę czasu. Warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń i wszystkimi regulaminami, żebyśmy się nie rozczarowali, gdy już przyjdzie nam ubiegać się o odszkodowanie. Wybierzmy raz a dobrze, żebyśmy nie musieli, co roku zmieniać ubezpieczyciela. O ile w przypadku ubezpieczenia OC cena powinna być głównym czynnikiem, mającym decydujący wpływ, o tyle w przypadku ubezpieczenia AC najtańsze wcale nie musi równać się najlepsze.