Ubezpieczenie kart płatniczych

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez kart płatniczych czy kredytowych. Większość sklepów i zakładów usługowych umożliwia nam wybór tej formy zapłaty. Karty bankomatowe pozwalają nam na dostęp do naszej gotówki 24 godziny na dobę, co więcej, nie musimy się też martwić brakiem odpowiedniej ilości pieniędzy w portfelu, gdy zrobimy niezaplanowane zakupy. Karty kredytowe przydadzą się zaś, gdy szybko potrzebujemy dodatkowej gotówki.

Co to jest karta płatnicza?

Karta płatnicza to karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu. Karta płatnicza jest własnością banku, zaś do posługiwania się nią upoważniona jest wyłącznie osoba, której imię i nazwisko jest uwidocznione na awersie karty, a podpis na odwrocie.

Jak korzystać z kart kredytowych?

Musimy pamiętać, że tam, gdzie pieniądz, istnieje zagrożenie przestępstwa, dlatego korzystając z karty musimy pamiętać, aby:

a) zapamiętać swój kod i nie zapisywać go na karcie,
b) nie udostępniać kodu PIN osobom trzecim. Ochrona PIN-u oraz haseł jest podstawowym warunkiem umowy z bankiem. Niezastosowanie się przez posiadacza karty do tych wymogów może skutkować zerwaniem umowy, a w przypadku kradzieży środków płatniczych za pomocą karty, odmową pokrycia strat.
c) jeżeli posiadamy kilka kart nie powinniśmy ich nosić w jednym miejscu,
d) chronić numery kart, zbierać potwierdzenia dokonania transakcji kartą oraz wydruki z bankomatów. Dane w rodzaju: dane osobowe właściciela karty, jej numer, data ważności, mogą posłużyć przestępcy do dokonania kradzieży środków z konta lub rachunku karty kredytowej.
e) wypłacając pieniądze w bankomacie, zasłonić jego klawiaturę przed osobą trzecią,
f)  przy dokonywaniu transakcji w punktach handlowych, hotelach itp. miejscach,  obserwować osobę przyjmującą naszą kartę i wykonywaną transakcję.
g) w przypadku kradzieży, niezwłocznie skontaktować się z bankiem i zgłosić przestępstwo na policji,
h) zachować ostrożność przy transakcjach za pomocą Internetu.

Od czego można ubezpieczyć kartę?

Często decydującym czynnikiem przy wyborze karty płatniczej są dodawane do niej ubezpieczenia. Musimy jednak pamiętać, że dobre ubezpieczenie posiada szeroki zakres ochrony, mało wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wysoką sumę ubezpieczenia bądź gwarancyjną. Karty możemy ubezpieczyć od:
a) utraty karty, ,
b)  ubezpieczenie spłaty zadłużenia – gwarantuje ubezpieczonemu, jego bliskim, a także bankowi terminową spłatę zadłużenia na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy kredytobiorcy.
c) ubezpieczenie od użycia karty przez osobę nieuprawnioną – jest to  doskonałe zabezpieczenie  środków znajdujących się na rachunku karty na wypadek jej utraty.
d) ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej z bankomatu. Zakres ubezpieczenia obejmuje  utratę pobranej z bankomatu gotówki wskutek rabunku bądź zmuszenia ubezpieczonego do dokonania transakcji.

Niektóre banki posiadają w swojej ofercie do kart płatniczych: ubezpieczenie kosztów leczenia, trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków, assistance, bagażu podróżnego lub opóźnienia lotu. Podpisując polisę ubezpieczeniową związaną z kartą dostajemy numery telefonów, pod które możesz zadzwonić jeżeli będzie nam potrzebna pomoc. Zazwyczaj jest to bezpłatny numer infolinii i numer telefonu stacjonarnego. Tego typy ubezpieczeń zazwyczaj są oferowane klientom banku według uznania. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest zróżnicowany w zależności od typu produktu.
Niestety bardzo często jest tak, że posiadacze kart sami nie zdają sobie sprawy, jakimi ubezpieczeniami są objęci. Jeśli zaistnieje sytuacja, która uprawnia do odszkodowania, klienci nie zwracają się po nie do ubezpieczyciela.
Dlatego każdy posiadacz karty powinien sprawdzić, jakie ubezpieczenie otrzymuje od banku, a szczególnie, gdy pobierana jest dodatkowa opłata. Ubezpieczenia są obecnie standardem w przypadku większości kart i są dołączane do praktycznie wszystkich kart kredytowych, wyjątkiem na rynku są nieliczne karty debetowe, do których nie są dołączone ani obowiązkowe ani opcjonalne ubezpieczenia.

Pamiętajmy

Wygoda i zalety kart płatniczych powodują, że coraz częściej z nich korzystamy. W zasadzie posługiwanie się kartą płatniczą jest bardziej bezpieczne niż płacenie gotówką. Musimy jednak pamiętać, że pieniądze z karty mogą paść łupem złodziei, dlatego nie należy zapominać o jej ubezpieczeniu.