Ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej funkcjonuje na polskim rynku dopiero kilka lat. Jest kompleksowym i unikatowym produktem ubezpieczeniowym, wzorowanym na najlepszych rozwiązaniach ubezpieczeniowych z rozwiniętych rynków Europy Zachodniej. Ten rodzaj ubezpieczenia przydaje się szczególnie w sytuacjach, gdy opłacenie prawnika i innych wydatków związanych z postępowaniem sądowym bywa zbyt kosztowne. Każdy obywatel powinien mieć nieograniczony dostęp do pomocy prawnej i sądownictwa. Dlatego warto, aby to ubezpieczenie było bardziej popularne.

 

Ochrona prawna to ubezpieczenie od ponoszenia kosztów prawnych, przede wszystkim mające na celu wyeliminowanie ryzyka ekonomicznego dochodzenia lub obrony swych praw. Jest to nowoczesny produkt ubezpieczeniowy zapewniający:

•    ubezpieczenie kosztów obsługi prawnej,
•    pokrycie kosztów sądowych ochrony  praw,
•    zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym przegrania sprawy w sądzie.

Ubezpieczenie ochrony prawnej może być zawarte w dwóch wersjach:

•    ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w życiu prywatnym,
•    ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w sprawach z zakresu ruchu drogowego.

Ubezpieczenie Ochrony prawnej w ruchu drogowym zapewnia wsparcie w obronie prawnych interesów kierowcy lub właściciela pojazdu w zdarzeniach związanych z użytkowaniem pojazdu. Ubezpieczenie pomoże w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz odpieraniu roszczeń osób trzecich.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie obrony interesów prawnych ubezpieczającego oraz poniesienie przez ubezpieczyciela związanych z tym kosztów, jeżeli:

•    wystąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem,
•    istnieje szansa korzystnego dla ubezpieczającego załatwienia sprawy,
•    obrona interesów prawnych ubezpieczającego nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami,
•    koszty obrony interesów prawnych ubezpieczającego nie pozostają w rażącej dysproporcji do zamierzonego przez ubezpieczającego celu.

Wyłączenia

Warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, bo nie możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela w zakresie ochrony prawnej, jeśli:

•    działaliśmy umyślnie,
•    byliśmy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
•    chcieliśmy zapłacić zaległą karę sądową czy grzywnę.

Zakres ubezpieczenia

Niezależnie od wariantu umowy ubezpieczenia ochrony prawnej, zakres świadczeń gwarantowanych przez ubezpieczyciela jest podobny, choć oczywiście uzależniony pośrednio od zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Najczęściej ubezpieczony może liczyć na to, iż ubezpieczyciel poniesie lub zrefunduje następujące koszty związane z jego ochroną interesów prawnych:

•    wynagrodzenie adwokata czy też radcy prawnego,
•    opłaty sądowe,
•    inne wydatki w postępowaniu sądowym, np. koszty powołania świadków i biegłych,
•    koszty postępowania egzekucyjnego,
•    koszty poniesione przez stronę przeciwną, jeżeli przyznane zostaną orzeczeniem sądu rozpatrującego sprawę (tzw. ubezpieczenie ryzyka przegrania procesu),
•    koszty poręczenia majątkowego w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania,
•    opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
•    koszty notarialne za wymagane przez prawo czynności notarialne,
•    koszty podróży ubezpieczonego do sądu z siedzibą za granicą, jeżeli stawiennictwo ubezpieczonego jest obowiązkowe,
•    reprezentowanie w sprawie o odebranie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,
•    reprezentowanie w sporach wynikających z umów dotyczących ubezpieczonego pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży.

Zakres ochrony prawnej gwarantuje, że w przypadku naruszania praw Twojej rodziny lub Twoich nie musisz się obawiać sądu i związanych z tym kosztów. Zakresem terytorialnym ochrony prawnej objęte są wypadki ubezpieczeniowe na terenie Europy oraz państw leżących w obrębie basenu Morza Śródziemnego. Musimy pamiętać, że bez względu na to, gdzie kupimy ubezpieczenie ochrony prawnej, o wyborze prawnika musimy poinformować firmę ubezpieczeniową przed rozpoczęciem postępowania, a nie w trakcie. Egzekwowanie swoich praw jest niezwykle trudne. Jeśli w grę miałoby wejść jeszcze zatrudnienie fachowca w sprawach prawnych, byłoby to również kosztowne. Dlatego warto rozważyć zakup ubezpieczenia, które załatwi nam prawnika i zapłaci za jego usługi. Przedstawiając ubezpieczenie ochrony prawnej, trzeba podkreślić ważny element tego produktu, jakim jest fakt, że ubezpieczony nie ponosi ryzyka procesu przegranego (w całości lub częściowo) w procesie cywilnym lub karnym, a ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie kosztów procesu zasądzonych na rzecz strony przeciwnej lub Skarbu Państwa. Ten aspekt ubezpieczenia powoduje, że klient nie musi obawiać się wyniku procesu sądowego.