Niepełnosprawny ubezpieczony

Zarówno osoby sprawne, jak i niepełnosprawne powinny ubezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Sprawdźmy dostępność ubezpieczeń dla tej drugiej grupy odbiorców.

 

Grupa większego czy mniejszego ryzyka?

Niepełnosprawność nie odgrywa większej roli jedynie przy ubezpieczeniach majątkowych. Natomiast przy ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków są pewne ograniczenia, jednak i ta oferta zawiera sporo propozycji dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Tego typu ubezpieczenie mogą uzyskać niepełnosprawni kierowcy. Wymagane są jedynie aktualne dokumenty, niezbędne do prowadzenia pojazdu. Osoby niepełnosprawne, w związku ze stanem zdrowia, regularnie przechodzą kontrolne badania lekarskie, które są konieczne do przedłużenia danego uprawnienia. Przeciętny Polak jest przekonany, że w tej grupie osób występuje zwiększone ryzyko narażenia na wypadki. Tego faktu nie potwierdzają na szczęście policyjne statystyki.  Liczba wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne stanowi znikomy procent w stosunku do wydanych w tej grupie praw jazdy. Osoby niepełnosprawne okazują się szczególnie ostrożne i nie ryzykują. W tym też znaczeniu należą do grupy niskiego ryzyka.

Ważna definicja ubezpieczeniowa

Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują nieszczęśliwy wypadek jako zdarzenie wywołane siłą zewnętrzną, np. podczas kolizji samochodowej, w wyniku uderzenia lub przygniecenia drzewem podczas huraganu itp. Dla osoby niepełnosprawnej tego typu sformułowanie, czyli „nieszczęśliwy wypadek”, może mieć szersze znaczenie. Do tego typu zdarzeń zaliczyć może również wypadki wywołane nieoczekiwanym zaburzeniem naturalnych funkcji organizmu.

Liczne przeszkody

Największe ograniczenia dla niepełnosprawnych występują w ofertach ubezpieczeniowych na życie. Jednym z najważniejszych czynników tej umowy jest oczywiście stan zdrowia klienta. Ubezpieczyciele stawiają liczne wymagania, szczególnie osobom niepełnosprawnym.  Muszą one, np. szczegółowo wypełnić kwestionariusz medyczny i bywa, że kierowane są na dodatkowe badania lekarskie. Przed podpisaniem umowy z klientem, ubezpieczyciel ustala dokładnie stopień niepełnosprawności, który przekłada się na wzrost ryzyka ubezpieczeniowego.

Szczegółowe pytania

Ubezpieczyciel ustala ważne szczegóły, które mogą mieć związek z określeniem ryzyka, np. jakie klient przebył choroby, jakie lekarstwa zażywa, ile razy był w szpitalu, czy kiedykolwiek uległ wypadkowi, gdzie obecnie pracuje, jaki prowadzi tryb życia, w jakim środowisku żyje. Ubezpieczyciele, po szczegółowej analizie danych, ustalają indywidualną wysokość stawki ubezpieczeniowej w zależności od stanu zdrowia klienta.

Poważne schorzenia = większe stawki ubezpieczeniowe

Tylko dla nielicznej części osób niepełnosprawnych ubezpieczenia na życie mogą być interesującą ofertą (kiedy stopień niepełnosprawności nie ma przełożenia na długość życia). W ofercie znajdują się np. ubezpieczenia na wypadek śmierci, trwałej lub częściowej niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu na skutek choroby, wskutek nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenia transplantacji oraz wielu różnego typu chorób i operacji. Nie obejmują one jednak wszystkich przypadków. Dla klientów z poważnymi schorzeniami oraz osób z wadami wrodzonymi, podstawowym ograniczeniem jest rosnąca składka ubezpieczeniowa albo całkowita odmowa ubezpieczenia. To samo kryterium odnosi się też do osób w podeszłym wieku. Ofertę dodatkowych świadczeń ograniczy także brak lub upośledzenie słuchu czy wzroku. W przypadku osób głuchoniemych i niewidomych ubezpieczenie jest dostępne jedynie na wypadek zachorowania lub śmierci, ale nie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Może cię zainteresować: https://ubezpieczamy-auto.pl/ubezpieczenie-samochodu/

Na szczęście, rośnie konkurencja rynkowa i niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe podejmują ryzyko ubezpieczenia osób niepełnosprawnych, w celu pozyskania szerszego kręgu odbiorców. Dlatego warto przejrzeć całą ofertę dostępnych na rynku ubezpieczeń, aby wybrać dla siebie najbardziej dopasowaną i najkorzystniejszą.