O czym warto pamiętać podpisując polisę?

Ubezpieczenia stanowią już nieodłączny element naszego życia, zabezpieczyć bowiem możemy prawie wszystko i uniknąć odpowiedzialności finansowej. O czym jednak warto pamiętać podpisując swoją polisę?

Każdy z nas ma do czynienia z ubezpieczeniami, przynajmniej tymi obowiązkowymi, tj. OC. Większość z nas kupuje ubezpieczenia w towarzystwach ubezpieczeniowych, które są na rynku polskim od kilkudziesięciu lat. Warto jednak poświecić trochę czasu i zapoznać się także z nowymi ofertami, które często są dużo atrakcyjniejsze, przede wszystkim pod względem finansowym.

Co to jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to rodzaj umowy pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Umowa ta przewiduje ochronę bądź rekompensatę na rzecz ubezpieczonego w określonych sytuacjach. Sytuacje te są szczegółowo opisane w OWU (Ogólne warunki ubezpieczeń). Wypłata odszkodowania z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez klienta następuje po zajściu zdarzeń, w wyniku których uległa zniszczeniu lub kradzieży ubezpieczona rzecz. Tradycyjna polisa zawiera najczęściej: dane ubezpieczającego, dane firmy ubezpieczającej, okres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, postanowienia dodatkowe lub odmienne od treści ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.

Różnorodność ofert

Zanim podpiszemy naszą polisę ubezpieczeniową, zapoznajmy się z ofertami innych ubezpieczycieli, również tych, którzy niedawno pojawili się na naszym rynku. Ponadto, prawie każde ubezpieczenie posiada kilka wariantów, dopasowanych do oczekiwań klientów. Możliwe jest również stworzenie indywidualnej polisy pod nasze konkretne potrzeby. Dziś mamy możliwość dodając i odejmując konkretne ryzyka w naszej umowie, wpływać na jej ostateczny wygląd i cenę. Dlatego warto poświęcić trochę czasu i znaleźć ubezpieczenie, z którego będziemy zadowoleni, więc warto wykorzystać porównywarkę ubezpieczeń.

Obowiązki ubezpieczającego

Podpisując ubezpieczenie zawieramy umowę z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym i na mocy tejże umowy zobowiązani jesteśmy do konkretnych obowiązków, które opisane są szczegółowo w OWU. Ich niedopełnienie (np. w przypadku AC brak zabezpieczeń antywłamaniowych) warunkuje niewypłacenie odszkodowania, dlatego należy się z nimi gruntownie zapoznać. Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) to zbiór przepisów prawnych obowiązujących do wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Ogólne warunki ubezpieczeń regulują między innymi:

–    przedmiot i zakres ubezpieczenia,
–    wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności,
–    sposób ustalenia wysokości odszkodowania i termin realizacji,
–    sposób ustalania sumy ubezpieczenia, okres trwania ubezpieczenia i rodzaj zawarcia umowy,
–    podstawę ustalenia składki, sposób oraz termin jej płacenia,
–    obowiązki ubezpieczającego w czasie trwania umowy i w razie wystąpienia szkody.

Ciekawe informacje

Warto przeczytać poniższe artykuły:

Wyłączenia odpowiedzialności

Wyłączenia odpowiedzialności, to sytuacje opisane w OWU, w przypadku których nie możemy domagać się odszkodowania od ubezpieczyciela. Sytuacje wyłączeń są rozmaite, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz konkretnego ubezpieczenia. Do najczęstszych należą:

– spowodowanie sytuacji pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– działanie z rozmysłem,
– niedopełnienie określonych obowiązków,
– rażące niedbalstwo ubezpieczonego,
– sytuacje spowodowane atakiem terrorystycznym.

Tak naprawdę możemy się ubezpieczyć od różnego rodzaju ryzyk, wszystko zależy od naszych możliwości finansowych. Każde ubezpiecznie pozwoli nam zniwelować straty, które zaistniały, z opisanych w umowie, przyczyn. Zatem, płacona co roku składka, jest tak naprawdę inwestycją na przyszłość.

Podsumowując, trzeba pamiętać o kilku aspektach przed podpisaniem umowy. Po pierwsze, należy gruntownie przeczytać dokument OWU, a w szczególności rozdział o wyłączeniach odpowiedzialności. Ponadto, dowiedzmy się o wszystkich wariantach naszej polisy i wybierzmy ten, który naprawdę chcemy. Tylko do nas należy wybór ubezpieczenia, poświęćmy na to trochę czasu, a uzyskamy to, czego oczekujemy.