Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenia majątkowe stają się coraz popularniejsze, trudno się temu dziwić, w końcu to nasz główny dobytek, na który pracujemy całe życie. W Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej kupuje je prawie każdy właściciel, w Polsce świadomość konieczności jego posiadania rośnie z każdym dniem. Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia naszego mieszkania?

Większość z nas nie orientuje się co do wysokości składki ubezpieczeniowej tego rodzaju ubezpieczenia, więc zakłada z góry, iż jest ona bardzo wysoka, to mylny wniosek. Tak naprawdę wysokość składki może być różna, zależy ona bowiem od warunków zawieranej umowy. Do podstawowych należą min.: zakres ubezpieczenia i jego przedmiot. Ubezpieczyć bowiem możemy swoje lokum wyłącznie na wypadek kradzieży, a przedmiotem może być tylko wyposażenie. Sami możemy określić co i od czego chcemy ubezpieczyć i w zależności od naszych oczekiwań będzie rosła wysokość składki ubezpieczeniowej. Do pozostałych warunków mających wpływ na wysokość składki należą: suma ubezpieczenia (do wysokości jakiej kwoty ubezpieczamy), czynniki zmniejszające ryzyko powstania szkody np. założony alarm z monitoringiem oraz czynniki zwiększające ryzyko szkód np. drewniana konstrukcja domu, która zwiększa ryzyko pożaru. Jeśli jesteśmy lojalni wobec jednego ubezpieczyciela i u niego kupujemy różnego rodzaju ubezpieczenia od lat, to z pewnością będziemy mogli liczyć na atrakcyjne ulgi.  

Zniżki i zwyżki

Jak już zostało wspomniane wyżej na wpływ wysokości naszej składki ubezpieczeniowej mają różnego rodzaju zniżki i zwyżki. Kupując ubezpieczenie mieszkaniowe warto o nich wiedzieć. Zniżki otrzymamy za: posiadanie zamków i drzwi z atestami, nadzorowanie nieruchomości przez agencję ochrony. Ulgę uzyskamy również w przypadku wykupienia większej ilości ubezpieczeń np. AutoCasco, mieszkania i zdrowotne. Jeśli opłacimy składkę ubezpieczeniową jednorazowo, a nie w ratach, zapłacimy mniej. Warto również wiedzieć, że zniżek nie można sumować do wartości większej niż 40 proc. wyjściowej składki, górny limit zniżek zapisany jest w OWU.

Jeśli prowadzimy w domu lub mieszkaniu działalność gospodarczą albo wynajmujemy naszą nieruchomość, to musimy się liczyć ze zwyżkami w składce ubezpieczeniowej. Zwyżki te dotyczą również mieszkania, gdzie na parterze jest np. sklep monopolowy. Podobnie sytuacja wygląda z ubezpieczeniem biura, którego nikt po południu nie pilnuje. Należy zatem dokładnie przeczytać OWU, gdzie znajdziemy informacje o zakresie, wyłączeniach, postępowaniu w przypadku zaistnienia szkody i udziale własnym. Informacje te są niezbędne do porównania oferowanych na rynku propozycji ubezpieczeń, jak również do zapoznania się z naszymi obowiązkami wynikającymi z podpisywanej umowy.

O czym jeszcze warto wiedzieć

Ostatnia poruszona w tym artykule kwestia dotyczy tzw. niedoubezpieczenia i nadubezpieczenia majątku. W świetle prawa, jeśli podana przez nas suma ubezpieczenia jest niższa od wartości majątku w dniu powstania szkody, to odszkodowanie zmniejsza się proporcjonalnie do różnicy między tymi wartościami. Jeśli ubezpieczyliśmy mieszkanie od kradzieży na 20 000, a w dniu zajścia szkody było warte 40 000, my otrzymamy procentowo naliczone odszkodowanie od podanej przez nas sumy. Odwrotna sytuacja dotyczy przypadku nadubezpieczenia, czyli ubezpieczenia na wyższą sumę, niż są warte w dniu szkody.
Ponadto warto pamiętać, że w razie zaistnienia szkody należy użyć wszelkich dostępnych środków, aby zmniejszyć jej rozmiar oraz zabezpieczyć własny dobytek przed jej powiększeniem. Towarzystwa ubezpieczeniowe warunkują też wypłatę odszkodowania od spełnienia zapisanych w OWU obowiązków. Należą do nich min.: montaż zabezpieczeń okiennych, drzwi wejściowych, balkonowych i wychodzących na taras.