Ubezpieczenia na życie – poradnik. Cz. III

Często do zakupu polisy na życie skłaniają nas agenci ubezpieczeniowi, obiecując złote góry oraz zgromadzenie kapitału, mającego ponoć wielokrotnie przewyższyć przyszłą emeryturę, wypłacaną przez ZUS.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe szczegóły i ogólne warunki umowy (OWU) załączone do umowy:

–  czy wykupując polisę na życie, automatyczne jest zabezpieczenie na wypadek śmiertelnej choroby lub nieszczęśliwego wypadku (w niektórych firmach takie opcje należy dodatkowo wykupić);
–  kiedy i w jakim przypadku towarzystwo nie wypłaci świadczenia;
–  kiedy, co i jak często możesz zmieniać w umowie;
–  po ilu latach można zrezygnować z polisy, nie tracąc płaconych składek.

Ponadto należy zwrócić uwagę na cenę dodatkowych rozwiązań, np. ubezpieczenia składki. Dzięki temu, jeśli w przyszłości nie jest się w stanie opłacać składek (np. z powodu niezdolności do pracy), towarzystwo ubezpieczeniowe może przejąć na siebie ten obowiązek. Warto też sprawdzić, czy można zrezygnować z proponowanej corocznej indeksacji składki i sumy ubezpieczeniowej (czyli powiększania ich o wskaźnik inflacji).

Jeszcze o ubezpieczeniu na życie z funduszem

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym to rozwiązanie dla osób, które chcą zapewnić rodzinie środki do życia na wypadek własnej śmierci, ale zależy im także na pomnażaniu wpłacanych środków i skorzystaniu z nich jeszcze za życia, np. na emeryturze.

Składka opłacana przez ubezpieczonego dzielona jest na dwie części. Jedna z nich odpowiada za ochronę życia, druga za inwestycje. W zależności od rodzaju polisy i towarzystwa, pieniądze mogą być gromadzone w ubezpieczeniowych funduszach inwestycyjnych lub w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI). W ten sposób zwiększa się możliwy do osiągnięcia zysk ubezpieczonego. Jest to produkt skierowany przede wszystkim do osób młodych, aktywnych, samodzielnie podejmujących decyzje. Klient sam musi bowiem zdecydować, w jaki rodzaj funduszu będzie inwestował ubezpieczyciel: czy w stabilny handlujący papierami dłużnymi, czy może agresywny, obracający akcjami. Ostatecznie wypłata świadczenia zależna jest od ilości i wartości jednostek uczestnictwa, zgromadzonych na rachunku klienta.

Generalnie im wyższe ryzyko, tym potencjalnie wyższe zyski. Ważne jest, jaka część opłacanej składki inwestowana jest w jednostki funduszu, a jaka w ochronę życia. Im mniej kosztuje ochrona (im niższa suma ubezpieczenia), tym więcej środków jest inwestowanych. Da się nawet zminimalizować część ochronną na tyle, by większość pieniędzy przeznaczana była właśnie na inwestycje. Można wtedy więcej zaoszczędzić, ale i stracić. Jeśli bowiem osoba ubezpieczona np. zginie w wypadku, odszkodowanie dla jej rodziny okaże się bardzo niskie. Lepiej więc nie korzystać z tej możliwości, chyba że finanse bliskich zabezpieczone są w inny, dodatkowy, sposób.

Im mniej kosztuje ochrona, tym więcej środków jest inwestowanych

Klient sam wybiera wysokość sumy polisy, oczywiście z proponowanego przez towarzystwo przedziału wartości. Zależy to głównie od wieku, płci i jego stanu zdrowia. Ubezpieczenie z funduszem powinno być traktowane jako inwestycja długoterminowa. Im dłużej odkładamy, tym lepiej. Do wyboru są dwie opcje: ubezpieczenie bezterminowe lub zawarte na czas określony (może to być nawet 35 lat). Warto wiedzieć, że wartość wykupu polisa zyskuje dopiero po dwóch latach. Jeśli do rozwiązania umowy dojdzie więc przed upływem tego terminu, towarzystwo nie zwróci żadnych zainwestowanych w tym czasie pieniędzy.
Zakup ubezpieczenia na życie z funduszem powinien być dobrze przemyślaną decyzją.