Ubezpieczenia na życie – poradnik. Cz. II

Zanim zdecydujemy się na polisę na życie, dobrze jest zapoznać się z ofertą kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Aby je uzyskać, najlepiej spotkać się z kilkoma pośrednikami reprezentującymi różnych ubezpieczonych.

Porównując oferty, warto zestawić wszystkie dostępne opłaty (np. manipulacyjne, zarządzania, związane z dystrybucją), o które towarzystwo ubezpieczeniowe pośrednio lub bezpośrednio pomniejszy wpłacane składki. W przypadku terminowych ubezpieczeń na życie (ochronno-oszczędnościowych, posagowych), warto przyjąć jednakowe założenia (tj. wysokość składki, wartość alokacji, okres ubezpieczeniowy) i sprawdzić, jaką sumę ubezpieczenia wypłacą w przyszłości poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe, za zbliżoną składkę.

Na emeryturę z ubezpieczeniem

Krajowe firmy ubezpieczeniowe oferują z reguły trzy standardowe ubezpieczenia tego typu:

–  ubezpieczenie na życie i dożycie – ubezpieczony z góry wie, ile pieniędzy otrzyma w przypadku dożycia określonego w umowie wieku; raz na rok istnieje możliwość indeksacji sumy ubezpieczenia, czyli podwyższanie jej wartości, ceną za wyższą sumę są jednak nieco wyższe składki (jest to sposób na inflację).

–  ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym – ubezpieczony sam określa, jaką część składki przeznacza na ochronę życia, a jaką na inwestycje we wskazanym funduszu (akcyjnym, obligacji, mieszanym). W przypadku śmierci uposażeni otrzymają przeważnie jedną z kwot: wartość polisy powiększoną o określony w umowie procent lub też sumę wpłaconych składek.

–  ubezpieczenie rentowe – po dożyciu przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku towarzystwo wypłaca dożywotnią rentę. W przypadku wcześniejszej śmierci świadczenie otrzyma rodzina.

Na co uważać?

Kupując wieloletnie ubezpieczenie na życie bierzesz na siebie obowiązek jego spłacania. Zatem zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeanalizuj jej warunki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, bez wahania zwróć się do osoby oferującej ci ubezpieczenie. Pamiętaj, że będzie to najczęściej pośrednik (agent ubezpieczeniowy), który zarobi tylko wtedy, jeśli uda mu się przekonać cię do zakupu takiego ubezpieczenia.

Decydując się na ubezpieczenie na życie, najważniejsze zadanie to określenie sumy ubezpieczenia, a więc wysokości odszkodowania, wypłacanego w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Suma powinna zależeć nie tylko od twoich możliwości finansowych, czyli zdolności do regularnego płacenia składek, ale przede wszystkim od potrzeb rodziny.

Natomiast przy ubezpieczeniach ochronno-oszczędnościowych czy kapitałowych należy rozsądnie podzielić składkę na część ochronną (ewentualne odszkodowanie) i część odkładaną na dodatkową emeryturę. Im więcej przeznacza się na alokację składki, tym więcej odkłada się na emeryturę i tym niższa będzie suma ubezpieczeniowa.

Zanim zdecydujesz się na ubezpieczenie na życie

Zapoznaj się z ofertą kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Aby je uzyskać, najlepiej spotkać się z kilkoma pośrednikami reprezentującymi różne towarzystwa ubezpieczeniowe.
Porównując oferty, spróbuj zestawić wszystkie dostępne opłaty (np. manipulacyjne, zarządzania, związane z dystrybucją), o które towarzystwo pośrednio lub bezpośrednio pomniejszy wpłacane przez ciebie składki. W przypadku terminowych ubezpieczeń na życie (ochronno-oszczędnościowych, posagowych) warto przyjąć jednakowe założenia (tj. wysokość składki, wartość alokacji, okres ubezpieczeniowy) i sprawdzić, jaką sumę ubezpieczenia gwarantują poszczególne towarzystwa za zbliżoną składkę.